DDG Insolvency

ANUNȚ DE VÂNZARE TEREN ȘI CONSTRUCȚII

Situate în Vișeul de Sus, str. Mioriței 5

REGELE MAROCANILOR S.R.L.

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății REGELE MAROCANILOR S.R.L., cu sediul social în Vișeu de Sus, str. 1 Mai, nr. 77, jud. Maramureș, CUI: 3825312, J24/664/1993, desemnat în această calitate în baza Încheierii civile nr. 763/2022 pronunțată de către Tribunalul Maramures-Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, la data de 29.06.2022, în dosar nr. 2024/100/2017,

organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării următorului bun imobil al debitorului pornind de la prețul de mai jos:

 • Teren si construcții situate în Vișeu de Sus, Str. Mioriței nr. 5, jud. Maramureș, cod poștal 435700, constând în:

 

 • Teren în suprafață totală de 8872 mp.
 • Construcții aferente CF 52992 constând în:
 • Centrala termică, arie construită 84 mp, având nr. cad. 3804/6/1-C1;
 • Depozit combustibil, arie construită 150 mp, nr cadastral 3804/6/1/C2;
 • Depozit laminate, arie construită 3500 mp, nr cadastral 3804/6/1-C3;
 • Hală producție 1, arie construită 720 mp, nr cadastral 3804/2/C4;
 • Hală producție 2, arie construită 1080 mp, nr cadastral 3804/2-C5;
 • Cladire pază, arie construită 18 mp, nr cadastral 3804/6//3-C6;
 • Depozit oxigen, aria construită 18 mp, nr cadastral 3804/6/3-C7;
 • Magazie, arie construită 120 mp, nr cadastral 3804/6/3-C8;
 • Stație compresoare, arie construită 30 mp, nr cadastral 3804/6/3-C9

 

Prețul de pornire va fi în cuantum de 448.800 Euro,

din care valoarea terenului este în cuantum de 142.000 Euro.

Precizăm faptul că la prețul menționat pentru bunul imobil identificat mai sus, se va adaugă TVA. Totodată, din perspectiva regimului de TVA , bunul imobil va putea fi facturat în regim de TVA cu taxare inversă, în funcție de regimul de TVA aplicabil cumpărătorului.

Prima licitație va avea loc în data de 19.06.2024, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 26.06.2024, 10.07.2024, 24.07.2024, 07.08.2024, 21.08.2024, 11.09.2024, 25.09.2024, 09.10.2024 și 23.10.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunului imobil adjudecat. Prețul bunului imobil va fi convertit în lei la cursul BNR de la momentul emiterii facturii fiscale către adjudecatar.

 

 • Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire.

 

 • Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către practicianul în insolvență, la prețul de 250 lei + TVA.
 • Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire.
 • La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
 • Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
 • Termenul de plată al prețului va fi de 30 zile calendaristice de la momentul adjudecării. În situația în care adjudecatarul nu va achita diferența de preț în termenul de 30 de zile indicat anterior, acesta va pierde contravaloarea garanției de participare și nu va mai putea participa la licitațiile viitoare.

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.