DDG Insolvency

ANUNȚ DE VÂNZARE

ECOLEGNO DESIGN S.R.L.

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății ECOLEGNO DESIGN S.R.L., cu sediul în com. Sâncraiu, sat Sâncraiu, nr. 131A, corp B și corp C, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2588/2011, având CUI 29239589, desemnat prin Sentința Civilă nr. 1598, pronunţată la data de 14.07.2022 de Tribunalul Specializat Cluj, în dosar nr. 663/1285/2022,

organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea individuală a bunurilor identificate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumire bun

Cantitate    (buc.)

Valoare de piață (lei, fără TVA)

Valoare de piață (lei, + TVA

  1.  

NIVELĂ LASER MULTILINIE

1

849.5

1010.91

  1.  

SISTEM EXHAUSTARE

1

966

1149.54

 

TOTAL

 

 1.815,5 lei

 2.160,45 lei

Precizăm faptul că la prețul menționat în tabel se adaugă TVA.

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate.

Prima licitație va avea loc la data de 08.05.2024 la ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 15.05.2024, 22.05.2024, 29.05.2024, 05.06.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.

Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.

Caietul de sarcini în vederea participării la licitație, poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, acesta cuprinzând regulamentul de participare la licitație, pentru prețul de 200 lei + TVA.

Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.

La preț egal, va fi declarat adjudecatar persoana care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.

Termenul de plată al prețului va fi de 3 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.