DDG Insolvency

ANUNȚ DE VÂNZARE

COMPPIL CLUJ SA

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, având C.I.F. RO27987796, nr. matricol 2A0522, tel: 0763478619, e-mail: daniel@godorogea.ro, în calitate de lichidator al societăţii COMPPIL CLUJ SA – în lichidare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 165, jud. Cluj, J12/165/1999, CUI 11443836, desemnat în această calitate în temeiul Rezoluţiei nr. 15709/06.07.2015 pronunţată de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj în dosarul nr. 42226/2015,

organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării bunului imobil aparținând societății Comppil Cluj S.A. indicat mai jos, pentru următorul preț:

  • Teren intravilan în suprafață de 1.315 mp și platforma betonată, situate în loc. Mihai Viteazu, str. 21 Decembrie 1989, nr. 64, jud. Cluj, imobil înscris în CF nr. 58379 Mihai Viteazu la prețul de 42.606 euro+TVA din care:
  • Teren- 37.872 euro+TVA,
  • Platforme depozitare-4.734 euro+TVA.

Prima licitație va avea loc în data de 22.11.2023, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 29.11.2023, 06.12.2023 și 13.12.2023 în aceleași condiții și la aceeași oră.

Descrierea completă şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care se va fi valorificat de către lichidatorul DDG Insolvency I.P.U.R.L. în beneficiul societății Comppil Cluj S.A., contra valorii de 500 de lei.

Documentaţia de înscriere la licitaţie și garanția de 10 % din valoarea bunului, vor trebui depuse cu cel puţin 24 de ore anterior datei stabilite pentru licitaţie la sediul lichidatorului. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0763-478 619