DDG Insolvency

ANUNȚ DE VÂNZARE SPAȚIU COMERCIAL

REGELE MAROCANILOR S.R.L.

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății REGELE MAROCANILOR S.R.L., cu sediul social în Vișeu de Sus, str. 1 Mai, nr. 77, jud. Maramureș, CUI: 3825312, J24/664/1993, desemnat în această calitate în baza Încheierii civile nr. 763/2022 pronunțată de către Tribunalul Maramures-Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, la data de 29.06.2022, în dosar nr. 2024/100/2017,

organizează licitație publică cu strigare în vederea vânzării următorului bun imobil al debitorului pornind de la prețul de mai jos:

  • Spațiu comercial situat în Vișeu de Sus, Str. 22 Decembrie bloc 14C, sc. B, parter, ap. 2, jud. Maramureș, cod poștal 435700, constând în:
  • Apartament compus din 3 camere și dependințe în suprafață utilă de 42,69 mp, (înscris în CF nr. 50320 -C1-U2)
  • Apartament compus din 1 cameră, s. Construită la sol 60 mp (înscris în CF nr. 51506)

Prețul de pronire va fi în cuantum de 53.000 EURO

Precizăm faptul că la prețul menționat pentru bunul imobil identificat mai sus, nu se va adaugă TVA, bunul fiind scutit de TVA.

Prima licitație va avea loc în data de 19.06.2024, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 26.06.2024, 10.07.2024, 24.07.2024, 07.08.2024, 21.08.2024, 11.09.2024, 25.09.2024, 09.10.2024 și 23.10.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunului imobil adjudecat. Prețul bunului imobil va fi convertit în lei la cursul BNR de la momentul emiterii facturii fiscale către adjudecatar.

 

  • Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire.

 

  • Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către practicianul în insolvență, la prețul de 250 lei + TVA.
  • Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire.
  • La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
  • Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
  • Termenul de plată al prețului va fi de 30 zile calendaristice de la momentul adjudecării. În situația în care adjudecatarul nu va achita diferența de preț în termenul de 30 de zile indicat anterior, acesta va pierde contravaloarea garanției de participare și nu va mai putea participa la licitațiile viitoare.

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.