DDG Insolvency

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, având C.I.F. RO27987796, nr. matricol 2A0522, tel: 0763478619, e-mail: daniel@godorogea.ro, în calitate de lichidator judiciar al societăţii BARSA CAFFE TRADING S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Meteor, nr. 8, ap. 11, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/5469/2018, având CUI 40317386, desemnată în această calitate în baza Hotărârii nr. 1677 din data de 25.08.2022 pronunțată de către Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 785/1285/2022,

organizează vânzarea prin negociere directă cu supraofertare, pentru prețul de 8.039,20 lei a bunurilor mobile aflate în patrimoniul societății debitoare, la pachet, ca un tot unitar, acest pachet fiind compus din următoarele:

 

Nr. crt.

Denumire bun

Data intrării în patrimoniu

Cantitate (buc.)

Preț/ bucată

1.

Masă

10.12.2018

10

 100 lei

2.

Masă

10.12.2018

10

 50 lei

3.

Scaun

10.12.2018

20

 50 lei

4.

Aparat pres. frisca

11.01.2019

1

 74,95 lei

5.

Hendi Panini

11.01.2019

1

 349,50 lei

6.

Hendi fierbător vin

11.01.2019

1

 129,50 lei

7.

HS chiuveta inox

11.01.2019

1

 624,50 lei

8.

HS masa inox

11.01.2019

1

 449,50 lei

9.

KLARCO, baterie duș

11.01.2019

1

 399,50 lei

10.

Cuptor multif.

19.01.2019

1

 924,50 lei

11.

Aspirator

22.01.2019

1

 124,96 lei

12.

Casa marcat

19.02.2019

1

 529,55 lei

13.

Sertar casă de marcat

19.02.2019

1

 124,95 lei

14.

Frigider GPC1046, 46l

23.02.2019

1

 239,50 lei

15.

Frigider GPC1088, 88l

23.02.2019

3

 324,50 lei

16.

Masă inox centrală

23.02.2019

1

 349,50 lei

17.

LD SYSTEMS DJ AMPLIFICATOR

01.03.2019

1

 539,50 lei

18.

Boxe MAGNAT SYMBOL

01.03.2019

2

 298,25 lei

19.

Sertar ZAT INOX M

04.03.2019

1

 339,60 lei

20.

DRIP SCALE HARIO V60

04.03.2019

1

 134,32 lei

21.

MARK MAX USB

07.03.2019

1

 225 lei

22.

Blender VEMA

09.03.2019

1

 973,09 lei

23.

Raft SARMA

30.04.2019

1

 124,50 lei

24.

Pubelă galbenă

18.05.2019

1

 90 lei

25.

Feliator roșii

02.03.2020

1

 470,05 lei

TOTAL GENERAL

8.039,20 lei

*Societatea debitoare nu este plătitoare de TVA.

Perioada de depunere a ofertelor de achiziție se va desfășura în perioada de 5 de zile calendaristice, cuprinsă între data de 22.07.2024 și data de 26.07.2024.

Modalitatea de formulare a cererilor de ofertare/supraofertare:

Persoanele interesate, vor proceda la transmiterea unei oferte financiare de cumpărare având ca valoare minimă prețul minim indicat mai sus.

Comunicarea ofertei se va realiza prin e-mail, pe adresa lichidatorului judiciar DDG Insolvency I.P.U.R.L., atât la adresa de e-mail: ioana.andrei@godorogea.ro cât și pe WhatsApp la numărul de telefon 0763478619, precum și în original la sediul lichidatorului judiciar din mun. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj.

  • Pentru a fi luate în considerare ofertele de cumpărare, acestea trebuie să fie însușite prin semnătură și însoțite în mod obligatoriu de documentele indicate în cuprinsul caietului de sarcini.
  • Caietul de sarcini va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie și se va valorifica de către practicianul în insolvență la prețul de 100 lei + TVA.
  • Garanția de participare la procedură va fi de 10% din prețul oferit (prețul de pornire) și va fi depusă în contul bancar al societății debitoare. Ofertanții vor face dovada de depunere a garanției de participare în contul indicat în cadrul caietului de sarcini.
  • În situația în care la finalul perioadei de depunere a ofertelor stabilită conform celor de mai sus se primește o ofertă în valoare de minim prețul de pornire doar de la un singur ofertant, oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, ofertantul urmând a achita prețul din care se va scădea garanția deja achitată în maxim 15 zile calendaristice de la data la care a fost înștiințat prin e-mail și i s-a comunicat factura finală, la adresa de poștă electronică comunicată în oferta de cumpărare. În cazul în care ofertantul nu va achita diferența de preț în termenul stipulat, acesta va pierde garanția de 10% achitată, sub sancțiunea prevăzută de art. 851 CPC.
  • În situația în care în perioada de depunere a ofertelor stabilită de lichidator judiciar se vor înregistra două sau mai multe oferte cu sume egale(având o valoare de minim prețul de pornire) ofertanții vor fi anunțați prin e-mail la adresa de poștă electronică comunicată în oferta de participare cu privire la acest aspect, urmând ca aceștia să se înscrie dacă doresc, la etapa de supraofertare care va avea loc într-un interval de 10 zile de la data comunicării pe mail a egalității dintre oferte. În cazul în care niciunul dintre ofertanți nu va alege să supraoferteze, va fi declarat câștigător ofertantul care a propus efectuarea plății în termenul cel mai scurt.
  • În situația în care în perioada de depunere a ofertelor stabilită de lichidator judiciar se vor înregistra mai multe oferte cu sume diferite, care respectă criteriul valorii prețului minim de pornire, se va organiza o ședință de licitație, la care vor participa toti ofertanții, iar prețul de pornire la licitație va începe de la cel mai mare preț oferit, cu respectarea pasului de supraofertare de 5%. Va fi declarat câștigător al licitației cel care oferă prețul cel mai mare.
  • În situația în care ofertantul cu valoarea cea mai mare nu face dovada că a achitat diferența de preț în termen de 10 zile, va pierde garanția achitată și va fi declarată câștigătoare următoarea ofertă ca valoare, noul ofertant având la dispoziție 10 zile (de la data la care a fost notificat prin e-mail și de când i s-a comunicat factura fiscală finală) pentru a achita diferența de preț ofertată în caz de neplată pierzând garanția. Pentru următoarele oferte inferioare ca valoare (dar nu mai mici de prețul de pornire) se va aplica același regulament și termen de plată 10 zile de la data la care a fost anunțat prin e-mail despre calificarea ofertei.

Data îndeplinirii obligațiilor de plată va fi considerată data creditării contului vânzătoarei.

 În situația în care vor exista supraofertări cu valori identice, departajarea acestora se va face în funcție de termenul de plată cel mai scurt menționat în cererea de supraofertare (1-10 zile).

Persoanele care au ofertat/supraofertat dar care nu au fost declarate adjudecatare ale bunurilor, li se vor restitui garanțiile depuse în contul de lichidare al debitoarei Barsa Caffe Trading S.R.L., mai puțin comisioanele bancare, după încasarea prețului de la ofertantul declarat câștigător.

      În situația în care supra ofertantul declarat câștigător nu va achita diferența de preț dintre garanția achitată și supraoferta declarată câștigătoare, se va aplica același regulament ca și pentru ofertare, fiind declarată câștigătoare oferta sau supraoferta imediat următoare ca valoare.

       Procesul verbal de adjudecare va fi încheiat după încasarea diferenței de preț între garanția achitată și suma declarată câștigătoare.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa lichidatorului judiciar la următorul nr. de telefon: 0763478619.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *