DDG Insolvency

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763 478 619, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 216, jud. Cluj, J12/434/1991, CUI 253348, desemnat conform Sentinței civile nr. 1756 pronunţată în ședința publică din data de 22.09.2021 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 687/1285/2019,

organizează licitaţie publică cu strigare, cu preț în urcare, pentru vânzarea activelor reprezentând plus la inventar, menționate mai jos:    

 

 • Cantitatea de aproximativ 200 tone de bitum, identificat la baza societății debitoare din Gherla la prețul de 1.080 lei/tonă.
 • Cantitatea de aproximativ 100 tone de bitum din recuperări, identificate la bazele societății debitoare la prețul de 90 euro/tonă.

Bazele societății unde se regăsește bitumul din recuperări sunt următoarele:

 • -Gherla – aproximativ 60 tone bitum din recuperări
 • -Buru –  aproximativ 20 tone bitum din recuperări
 • -Petrești – aproximativ 20 tone bitum din recuperări

 

La prețul de pornire pentru fiecare activ se adaugă T.V.A.

 

Prima licitație va avea loc în data de 21.11.2023, ora 14:00, la sediul DDG Insolvency I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 28.11.2023.

 

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate la cursul BNR din ziua adjudecării.

 • Caietul de sarcini în vederea participării la licitație va fi întocmit de către lichidatorul judiciar în concordanță cu uzanțele în materie, va conține regulamentul de participare la licitație și se va valorifica de către societatea Drumuri și Poduri Județene Cluj S.A la prețul de 200 Lei + TVA.
 • Garanția de participare la licitație va fi de 10% din prețul de pornire.
 • Pasul de licitație va fi de 5% din prețul de pornire.
 • La preț egal, va fi declarat adjudecatar licitatorul care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.
 • Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru adjudecatar și va fi restituită celorlalți participanți la licitație.
 • Termenul de plată al prețului va fi de 7 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care adjudecatarul nu achită diferența de preț, acesta va pierde sumele achitate cu titlu de avans.
 • Transferul dreptului de proprietate și predarea posesiei se va realiza doar ulterior achitării întregului preț.
 • Licitațiile vor fi organizate și on-line.

 

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *