DDG Insolvency

ANUNȚ DE VÂNZARE A BUNURILOR MOBILE

obiecte birotică și calculatoare-

REGELE MAROCANILOR S.R.L.

Subscrisa, DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj, CIF RO27987796, nr. matricol: 2A0522, tel. 0763478619, e-mail: daniel@godorogea.ro, prin practician în insolvență Godorogea Daniel-Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății REGELE MAROCANILOR S.R.L., cu sediul social în Vișeu de Sus, str. 1 Mai, nr. 77, jud. Maramureș, CUI: 3825312, J24/664/1993, desemnat în această calitate în baza Încheierii civile nr. 763/2022 pronunțată de către Tribunalul Maramures-Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, la data de 29.06.2022, în dosar nr. 2024/100/2017,

organizează licitaţie publică online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, pentru vânzarea individuală a bunurilor mobile constând în obiecte birotică și calculatoare, identificate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumire

Valoare (Lei)

1

Calculator Intel Premium

1341.17

2

Calculator Smart Intel

1446.47

3

Calculator Smart Advance C1, 2

222.44

4

Calculator Intel Core

814.99

5

Calculator Premium 4

745.42

6

Calculator Inter Core Duo

698.56

7

Calculator Premium 4

1182.97

8

Calculator Delux

589.60

9

Calculator Intel

81.45

10

Calculator Intel

279.80

11

Calculator Dual Core

864.99

12

Calculator Delf Laptop

3518.57

13

Telefon cu fax Cannon

455.17

14

Imprimanta Laser HPP2055 dn

594.44

15

Monitor LG

726.08

16

Copiator Sharp

1976.01

17

Masa birou

518.36

18

Mobilier birou

3033.68

19

Raft mobil

877.50

20

Raft mobil

877.50

21

Imprimanta Brother 7055

113.03

 

TOTAL

20,958.17

Precizăm faptul că la prețul menționat în tabel se adaugă TVA.

Prima licitație va avea loc online pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, la data de 30.11.2023, ora 14:00. În caz de neadjudecare licitația se repetă în data de 07.12.2023, 14.12.2023, 21.12.2023, 28.12.2023, și 04.01.2024 în aceleași condiții și la aceeași oră.

Pentru înscrierea la licitația online, persoanele interesate vor lua legătura cu lichidatorul judiciar, cu cel puțin 2 zile înainte de data licitației.

În caz de adjudecare, lichidatorul judiciar va emite factură fiscală pentru contravaloarea bunurilor adjudecate.

Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire.

Caietul de sarcini în vederea participării la licitație, poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, acesta cuprinzând regulamentul de participare la licitație, pentru prețul de 500 lei + TVA.

Garanția de participare la licitație va fi în cuantum de 10% din prețul de pornire. Aceasta împreună cu documentația de înscriere la licitație vor trebui depuse cu cel puțin 24 de ore anterior datei licitației la sediul lichidatorului judiciar. Garanția de participare la licitație va fi dedusă din prețul bunurilor pentru care participantul a fost declarat adjudecatar și va fi restituită persoanelor care nu au fost declarate adjudecatari.

La preț egal, va fi declarat adjudecatar persoana care se va angaja să achite întregul preț în termenul cel mai scurt.

Termenul de plată al prețului va fi de 3 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. În cazul în care nu se va achita și restul de preț, adjudecatarul va pierde avansul achitat cu titlu de garanție.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0763-478 619.